ELSWEN creations Book

Pic 1

"nagedachten"

stemminge observaties en puntige overdenkingenEen samenwerking tussen Cor van Deursen [fotografie] en Jan Visser [tekst]

Dit boekje is het resultaat van een bijzondere samenwerking door de amateurfotografen Jan Visser en Cor van Deursen. Het begon in het voorjaar van 2020, midden in de corona crisis, met een mail-discussie over fotografische inspiratie en motivatie. Ergens in deze discussie vertelde Jan dat hij vroeger ook teksten maakte bij foto’s en dat hij dat best nog eens wilde proberen. Ze spraken af dat Cor wat foto’s zou sturen en dat Jan zou proberen daar teksten bij te maken. Enige dagen later volgden de eerste combinaties. Ze vonden beiden het resultaat zeer de moeite waard waarna ze besloten om er een groter project van te maken. De insteek was om beelden en teksten te combineren tot miniverhaaltjes die hun gevoelens weergeven over de wereld om hun heen. Nu, enkele maanden later, ligt het resultaat op tafel in de vorm van dit door Jan vormgegeven boekje. De ietwat melancholische toon zegt veel over de makers maar natuurlijk ook over de tijden waarin we leven.

Cor van Deursen, Jan Visser

Language: NL.


"nagedachten"

Dit boek kan ingezien/besteld worden op:

nagedachten - blurb.com

of zoek ('search Blurb') naar "nagedachten" op:
https://nl.blurb.com/

Noot: Selecteer Nederland rechts-boven op de Blurb-website voor Euro's/Nederland


Pic